Grudzień to ostatni miesiąc na przekazanie darowizny, jeśli podatnik ma zamiar odpisać sobie tą kwotę w zeznaniu podatkowym za 2011 rok. Podstawowy warunek – darowana suma pieniędzy nie może być wyższa niż sześć procent rocznego dochodu. Darowiznę na wybrany cel mogą przekazać zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne. Przekazanie swoich pieniędzy na szczytny cel to nie tylko wsparcie potrzebujących, ale także korzystne odpisy podatkowe, dzięki którym fiskus zabierze nam mniej pieniędzy. Przekazywanie darowizn musi się jednak odbywać na określonych zasadach. Przede wszystkim, darowizna nie jest zaliczana do kosztów uzyskania przychodów, ale odpisuje się ją od podstawy opodatkowania. W ten sposób obniża się roczny dochód, od którego obliczany jest należny podatek. Takie rozwiązanie jest korzystne dla tych osób, które rozliczają się według skali podatkowej. Odpisując pewną sumę darowizny można bowiem zejść z II progu podatkowego na pierwszy, a to oznacza płacenie podatków według 18-procentowej skali, a nie 32-procentowej. Tym samym różnica w podatku pokryje pewną część przekazanej darowizny.

Ale czy każda darowizna przynosi takie korzyści? Otóż nie. Aby skorzystać z preferencyjnych odpisów trzeba przekazać pieniądze legalnie działającej organizacji charytatywnej albo fundacji. Wpłacenie pieniędzy na konto prywatnej osoby, nawet jeśli będzie się to wiązało z faktycznym udzieleniem pomocy, nie upoważnia do odliczania darowizny od dochodu. Wszystkie instytucje, którym można przekazać swój datek, są wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a wykaz organizacji jest dostępny w Dzienniku Urzędowym RP. Wpłata pieniędzy na organizację użytku publicznego musi być udokumentowana. Wyjątkiem są honorowi dawcy krwi, którzy muszą tylko otrzymać zaświadczenie jednostki pobierającej krew o ilości bezpłatnie oddanej krwi. Wszystkie dowody swojej działalności charytatywnej trzeba przechowywać przez kolejne pięć lat.

Darowizna jako koszt uzyskania przychodu to przekazanie wybranej organizacji użytku publicznego żywności. Kosztem będzie suma wydana na żywność lub koszt wytworzenia przekazanych dóbr. Jeszcze innym sposobem pomocy będzie przekazanie 1 procenta swojego podatku wybranej organizacji. W tym przypadku pieniądze przelewa urząd skarbowy, podatnik tylko zaznacza w zeznaniu nr KRS organizacji.