Zgodnie z prawem podatkowym, obowiązek uiszczenia zapłaty spoczywa na podatniku. Przelew do urzędu skarbowego musi być wykonany z rachunku bankowego należącego do podatnika, ewentualnie przedsiębiorca może wpłacić należy podatek w gotówce, jeśli taki jest jego sposób rozliczania. Nawet w sytuacji, gdy za przedsiębiorcę podatek wpłaci ktoś inny w jego imieniu, obowiązek podatkowy wcale nie zostanie spełniony. Co więcej, powstaną tylko dodatkowe trudności związane ze zwrotem pieniędzy osobie, która w czyimś imieniu zapłaciła podatek. Zatem mimo tego, że teoretycznie podatek został zapłacony, podatnik będzie traktowany jako osoba, która nie uiściła należnego podatku i jego konto zaczną obciążać odsetki karne, a w dalszym czasie poważniejsze konsekwencje.

Co zatem przedsiębiorca ma zrobić w sytuacji, gdy nie może z różnych względów osobiście wpłacić pieniędzy do fiskusa? Zamiast prosić kogoś o przelew w jego imieniu może skorzystać z instytucji „posłańca”. Taką możliwość określa uchwała NSA I FPS 8/07 i dokładnie określa, w jaki sposób można wykorzystać takie rozwiązanie. Osoba wskazana przez podatnika do zapłacenia w jego imieniu należnego podatku może to zrobić tylko wtedy, gdy pieniądze przeznaczone na podatek są własnością podatnika, a nie osoby pośredniczącej. Innymi słowy, „posłaniec” nie może pożyczyć podatnikowi pieniędzy na zapłatę podatku, a jedynie przekazuje jego pieniądze na konto urzędu skarbowego. Zapłata podatku przez pośrednika może się odbywać drogą elektroniczną albo w formie zapłaty gotówką.

Pośrednikiem może być jeden z pracowników przedsiębiorcy, najlepiej taki, który zajmuje się w firmie kwestiami finansowo-rozliczeniowymi, na przykład księgowa. Możliwa jest także sytuacja, w której dwie firmy umówią się, że jedna z nich swoje zobowiązania finansowe ureguluje właśnie w formie opłacenia podatku drugiej firmie – trzeba tylko koniecznie zgłosić taki przypadek do urzędu skarbowego, a obie firmy muszą podpisać ze sobą stosowną umowę.

Nadal nie do końca jasna jest sytuacja, w której należny podatek zapłaci współmałżonek przedsiębiorcy, z którym łączy go wspólnota majątkowa – ponieważ nie ma jednoznacznej opinii NSA, każdy organ podatkowy może to zinterpretować na swój sposób. Dla bezpieczeństwa lepiej będzie w takiej sytuacji poprosić urząd skarbowy o odroczenie terminu płatności.