Każdy dorosły obywatel, który rozpoczyna pracę zawodową, musi zadeklarować, do jakiego funduszu emerytalnego chce odprowadzać część swoich składek. Czym jednak powinno się kierować się przy wyborze funduszu? Dwa najważniejsze kryteria to wysokość kapitału funduszu oraz stopa zwrotu. Według analiz rynkowych, najlepsze wyniki pod względem stopy zwrotu przez cały okres swojej działalności zanotował OFE Polsat. Niewiele gorsze osiągnięcia ma na swoim koncie ING OFE oraz Generali OFE, a na dalszych miejscach uplasowały się Pocztylion, Allianz i Pekao. OFE Polsat oraz ING OFE bardzo dobrymi wynikami mogą się pochwalić już od wielu miesięcy.

{jumi[*2]}

Na te sukcesy wpływa nie tylko korzystna stopa zwrotu, ale także wysokość aktyw, którymi dany fundusz dysponuje, w przeliczeniu na jednego członka OFE. AVIVA dysponuje kapitałem obrotowym w wysokości 52 miliardów złotych. Dzieląc tę sumę na wszystkich zapisanych do AVIVY członków, wypada niecałe 19 tysięcy złotych na osobę. Tymczasem ING OFE, przy liczbie członków większej o 200 tysięcy, dysponuje bardzo podobnym kapitałem, co w rezultacie sprawia, że na jedną osobę przypada kwota o prawie o 800 złotych niższa. W gronie liderów najniższym kapitałem gospodaruje OFE Polsat – całkowita suma aktywów szacowana jest na nieco ponad dwa miliardy złotych. OFE Polsat ma także znacznie mniej członków, a kapitał na jedną osobę to około 6600 złotych.

wyniki

Generalnie można więc stwierdzić, że największe emerytury będą udziałem ludzi zapisanych do AVIVA OFE oraz ING OFE. Kolejni na liście – Amplico OFE i Allianz OFE - mają widocznie mniejszy dorobek. Oba te fundusze gwarantują jednej osobie kapitał równy 14 tysięcy złotych. 6600 złotych Polsatu OFE wyprzedza jeszcze Pocztylion OFE, z sumą 8 tysięcy na jednego członka swojego funduszu. Są to jednak wyliczenia oparte wyłącznie na całkowitej sumie aktywów konkretnego funduszu podzielonej przez wszystkich zapisanych członków opłacających składki. Nie są brane pod uwagę żadne opłaty i prowizje, które każdy fundusz pobiera za obracanie powierzonymi pieniędzmi.

Jednak świetne wyniki zanotowane w krótkim okresie czasu nie są żadną gwarancją, że za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat fundusz wciąż będzie sobie tak dobrze radził. Praktycznie każde OFE ma takie miesiące, w których jego notowania szybują w górę. Dobry fundusz zapewnia wysoką stopę zwrotu przez cały czas, dlatego przy wyborze OFE warto zwrócić uwagę na cały okres funkcjonowania funduszu na rynku.