996207_15167553Przy oszczędzaniu ważne jest nie tylko odkładanie pieniędzy, ale także ich pomnażanie, aby zgromadzona suma nie traciła na wartości. Właśnie dlatego oszczędności nie należy trzymać w domu w gotówce, ale powinno się wybrać korzystny produkt oszczędnościowy, dzięki któremu odsetki przynajmniej zniwelują utratę wartości pieniędzy, jaka powstanie w wyniku inflacji. A jeśli dobrze wybierzemy sposób oszczędzania, odsetki zapewnią dodatkowy zysk.

Oszczędności warto podzielić na dwie części. Pierwsza będzie służyć celom długoterminowym, na przykład edukacji dzieci albo jako uzupełnienie do emerytury. Druga część oszczędności będzie związana z wydatkami krótkoterminowymi, na przykład organizacją świąt, wyjazdem na wakacje czy kupnem nowego sprzętu RTV.

Pieniądze, które zasilą nasze konto oszczędnościowe, najlepiej przelewać zaraz po otrzymaniu miesięcznego wynagrodzenia. Dzięki temu od razu będzie wiadomo, jaką sumą będzie się dysponować na bieżące wydatki. Jeśli zaś pojawi się jakaś nadwyżka, to ją również warto wpłacić na konto oszczędnościowe zamiast przeznaczać na bieżącą konsumpcję. Dla ułatwienia sobie tych działań, można ustanowić stałe zlecenie bankowe, dzięki któremu automatycznie będzie przelewana określoną suma pieniędzy na konto oszczędnościowe.

A które formy oszczędzania są najbardziej opłacalne? Szybkie i duże zyski najczęściej wiążą się z ryzykiem, dlatego nie każdy sięgnie po taką formę pomnażania pieniędzy. W ramach kompromisu można więc przeznaczyć na ryzykowne inwestycje tylko część oszczędności, a resztę pieniędzy ulokować w bezpieczniejszych produktach bankowych. Do krótkoterminowego oszczędzania najlepsze będą lokaty bankowe, konta oszczędnościowe albo fundusze inwestycyjne obarczone niewielkim ryzykiem. Zysk nie będzie duży, ale za to pewny. Przy oszczędzaniu długoterminowym warto sięgnąć po fundusze stabilnego wzrostu albo fundusze zrównoważone, które są obarczone większym ryzykiem, ale w długiej perspektywie mogą przynieść spore zyski. Warto też pamiętać, że inwestując w jednostki funduszu mogą się przytrafić okresy, kiedy wartość jednostek spada, ale w przeciągu kilkunastu lat jest spora szansa, że ostateczny wynik finansowy będzie na dużym plusie.