Rok 2011 to najprawdopodobniej przedostatni rok, w którym będzie obowiązywać ulga internetowa. Pociechą może być za to fakt, że w tym roku będzie można odliczyć nie tylko usługę abonamentową, ale również internet uzyskiwany dzięki przenośnemu modemowi, internet z telefonie komórkowym czy wizyty w kafejce internetowej. Małżeństwo na uldze internetowej może zaoszczędzić około 490 zł. Dzięki tym zmianom z ulgi internetowej będzie mogło skorzystać więcej osób niż dotychczas.

Rozliczenie ulgi internetowej za 2011 rok dotyczy wszystkich osób, które w tym roku podlegali obowiązkowi podatkowemu i ponieśli wydatki związane z korzystaniem z Internetu – do tej pory ulga odnosiła się wyłącznie do osób, które korzystały z sieci w lokalu będącym miejscem ich zamieszkania (stały lub czasowy meldunek). Niestety, taka rozszerzona gama usług internetowych możliwych do odliczenia będzie dostępna tylko w 2011 i 2012 roku. Wypełniając rozliczenie podatkowe za 2011 rok trzeba pamiętać o tym, że odliczeniu podlega tylko korzystanie z Internetu, bez wydatków związanych z instalowaniem sieci, serwisem technicznym i kupnem modemu. W PIT odlicza się wydatki poniesione w danym roku kalendarzowym bez względu na okres faktycznego użytkowania internetu, zatem jeśli w styczniu 2011 roku płaciło się fakturę za internet używany jeszcze w grudniu 2010 roku, wydatki wpisuje się na rok 2011.

Ulga internetowa nie jest jednak nieograniczona. Bez względu na to, ile rzeczywiście zapłaciło się za korzystanie z Internetu, od rocznego dochodu można odpisać maksymalnie tylko 760 zł. Ale limit przydzielony jest na jedną osobę, zatem w rodzinie 760 zł przypada na każdego małżonka – razem można więc odliczyć maksymalnie 1520 zł. Ta podwójna suma może być odpisana tylko wtedy, gdy oboje małżonkowie pracują, nawet gdy rozliczają się wspólnie.

Wydatki na internet mogą odliczyć również te osoby, które pracują na umowie o dzieło albo prowadzą własną działalność gospodarczą, z wyjątkiem osób, które rozliczają się na podstawie zryczałtowanego podatku dochodowego albo płacą podatek liniowy. Przedsiębiorcy mają też prawo dopisać wydatki na internet do kosztów uzyskania przychodu, jeśli tylko korzystanie z sieci wiąże się z prowadzoną przez nich działalnością. Podstawą do ulgi są imienne rachunki potwierdzające rodzaj usługi oraz uiszczenie kwoty za korzystanie z Internetu.